Mieszkanie Plus

ul. Puszczyka 2, 3, 4, 5, 6, 7

Osiedle przy ul. Puszczyka w Gdyni powstało w ramach rządowego programu mieszkaniowego, który realizuje spółka PFR Nieruchomości. Składa się ono z sześciu czterokondygnacyjnych budynków ze 172 mieszkaniami. Pomiędzy budynkami zachowano duże odległości, co zapewnia mieszkańcom ciszę i poczucie prywatności. Z myślą o najmłodszych urządzone zostały dwa place zabaw.

Lokatorzy mają do dyspozycji 224 miejsca parkingowe naziemne. Przez osiedle przebiega droga dojazdowa, wzdłuż której gmina planuje zasadzenie wysokich drzew. Mają one chronić mieszkańców nie tylko przed zanieczyszczeniem powietrza, ale także przed hałasem.

Zdecydowaną większość, bo aż 83% stanowią mieszkania 2 i 3-pokojowe. Jest też 7 kawalerek oraz 19 mieszkań 4-pokojowych i 4 mieszkania 5-pokojowe. Wszystkie mieszkania mają balkony. Ponadto do mieszkań na parterze przynależą ogródki lokatorskie.

► Na chwilę obecną wszystkie mieszkania są wynajęte
► Więcej na temat osiedla

Kategorie mieszkań
 • M1
  28,69-35,36 m2
  7 mieszkań
 • M2
  40,73-59,23 m2
  70 mieszkań
 • M3
  60,02-75,61 m2
  72 mieszkania
 • M4
  72,63-89,53 m2
  19 mieszkań
 • M5
  105,92-107,48 m2
  4 mieszkania
Odtwórz wideo

Lokalizacja

Rejon Gdyni, w którym powstało to osiedle, nazywany jest Kaczymi Bukami. Jest to część dzielnicy Wielki Kack położonej w południowo-zachodniej części miasta. Wprawdzie do centrum miasta jest stąd dość daleko, np. do Skweru Kościuszki czy Placu Kaszubskiego – ok. 14 km. Jednak w odległości niespełna kilometra od osiedla (ok. 10 minut pieszo) jest przystanek autobusowy, z którego obsługiwanych jest aż 8 linii autobusowych i 4 linie trolejbusowe. Podróż komunikacją miejską do centrum Gdyni, wraz z dojściem do przystanku, trwa ok. 40 minut, a do centrum Sopotu o 10 minut krócej. Z kolei żeby dotrzeć nad morze, np. na plaże Redłowa i Orłowa, wystarczy ok. 45 minut. Oczywiście dojazd samochodem zajmuje znacznie mniej czasu.

Ogromnym atutem osiedla jest bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z licznymi szlakami pieszymi, rowerowymi i do nordic walkingu. Latem można skorzystać z kąpieliska na jeziorze Osowskim, a zimą poszusować na nartach biegowych.

Lokalizacja

Infrastruktura

 • Ikona
  1 km
  przystanek autobusowy
 • Ikona
  1,4 km
  sklep spożywczy
 • Ikona
  3 km
  ośrodek zdrowia
 • Ikona
  3,3 km
  Szpital
 • Ikona
  5,7 km
  stacja PKP Gdynia Karwiny
 • Ikona
  3,9 km
  zespół szkolno-przedszkolny
 • Ikona
  2,3 km
  Poczta
 • Ikona
  4,7 km
  centrum handlowo-usługowe

JAK DZIELNICA BĘDZIE SIĘ ROZWIJAŁA?

Osiedle przy ul. Puszczyka to dobra, a do tego tańsza alternatywa dla najmu w centralnych dzielnicach Gdyni. Otoczenie osiedla sprawia, że jest to znakomity wybór dla rodzin z dziećmi. Tym bardziej, że infrastruktura z roku na rok będzie się poprawiała. Dość szybko pojawi się tu sklep spożywczy. Właściciel lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanym obok osiedla prowadzi już rozmowy z jedną z dużych sieci handlowych.

Ponadto w lutym 2020 r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kaczych Buków, który zakłada dynamiczny rozwój tej części miasta. Zobacz rysunek planu.

Wokół osiedla przy ul. Puszczyka powstaną nowe domy – jednorodzinne oraz tzw. wille miejskie i niskie bloki. Równocześnie zachowane zostaną tereny leśne przylegające do osiedla. Powstaną też drogi, również rowerowe, a także ścieżki dla pieszych. W odległości ok. 700 metrów od osiedla gmina planuje budowę ośrodka zdrowia oraz przedszkola i szkoły. Tuż przy wjeździe na teren osiedla zaplanowany jest przystanek autobusowy.

ZASADY NAJMU

KTO MA PIERWSZEŃSTWO?

Program Mieszkanie Plus służy zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych. A ponieważ nikt nie zna ich lepiej niż władze samorządowe, więc PFR Nieruchomości powierza gminom stworzenie kryteriów naboru najemców. W Gdyni nabór odbywał się w oparciu o kryteria uchwalone przez Radę Miasta Gdyni we wrześniu 2018 r.

Od liczby przyznanych przez gminę punktów zależy pozycja w kolejce po mieszkanie. Zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, im dalsze miejsce, tym mniejszy wybór dostępnych lokali. Jednak nie wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie.

WERYFIKACJA CZYNSZOWA

Trzeba mieć jeszcze tzw. zdolność czynszową. Innymi słowy, dochody muszą być wystarczające, aby terminowo opłacić czynsz i rachunki. Pod uwagę są brane nie tylko zarobki, ale także świadczenia typu 500+. Ponadto przyszli najemcy są sprawdzani w BIG Infomonitor. Chodzi o to, że w chwili zawierania umowy najmu nie mogą mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) długów.

W grę wchodzi także inna forma weryfikacji czynszowej – wystarczy wpłacić kaucję w wysokości nie 3-, a 6-miesięcznego czynszu.

UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO

Spółka PFR Nieruchomości proponuje najemcom umowę najmu instytucjonalnego na okres od 2 do 5 lat. Oczywiście z możliwością jej przedłużania. Przez cały okres trwania umowy najemcy mają zagwarantowany czynsz, który podlegał będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Na czym polega umowa najmu instytucjonalnego

NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI

Ogromna większość najemców chce skorzystać z najmu mieszkania z dojściem do własności w okresie 30 lat. Czynsz w opcji z dochodzeniem do własności jest wyższy niż czynsz za sam najem, bo zawiera ratę za wykupienie mieszkania. Dojście do własności jest realizowane na zasadach komercyjnych. To oznacza, że całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym związanym z realizacją inwestycji i jej utrzymaniem w kilkudziesięcioletniej perspektywie.

W przypadku inwestycji w Gdyni umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zainteresowani najemcy będą mogli podpisać dopiero po zakończeniu procedur związanych z rozliczeniem kosztów inwestycji.

Na czym polega najem z dojściem do własności

STAWKI CZYNSZU

Miesięczne opłaty za mieszkanie składają się z czynszu, opłaty eksploatacyjnej (5,5 zł za mkw.) oraz opłaty za media według indywidualnego zużycia (m.in. wody, ścieków, wywozu śmieci i ogrzewania). Sposób rozliczania opłat reguluje umowa najmu.

Miesięczne stawki czynszu za mkw. w zł. Stawki nie uwzględniają dopłaty.

Typ mieszkania Najem instytucjonalny
Czas trwania umowy: minimum 24 m-ce
Stan wykończony Stan deweloperski
M1 22,80 19,70
M2 22,10 19,15
M3 18,65 15,90
M4 18,50 15,85
M5 17,90 15,10

NAJEM CZY WŁASNOŚĆ?

Mieszkanie Plus możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Pierwsza umowa to umowa najmu instytucjonalnego; zawierasz ją na 24 miesiące. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych (związanych z wyodrębnianiem lokali i zakładaniem Ksiąg Wieczystych) oraz procedur formalnych związanych z rozliczeniami inwestycji w perspektywie 25 lat (zazwyczaj na taki właśnie okres zawierane są umowy najmu z DDW). Wówczas umowa najmu instytucjonalnego ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron, a w tym samym dniu zostanie zawarta umowa najmu z DDW (w formie aktu notarialnego). Zazwyczaj trwa to krócej niż 24 m-ce.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna dotyczy przede wszystkim utrzymania nieruchomości wspólnych. Koszty, które są pokrywane w ramach tej opłaty, podajemy poniżej:

 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Ryczałt na remonty
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Utrzymanie infrastruktury WiFi
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkań
 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Utrzymanie zieleni
 • Ogrzewanie powierzchni wspólnych (klatek schodowych, korytarzy)
 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Jak zgłaszać awarie i usterki?

Dopłaty do czynszu

Dopłaty do czynszu to kierowane do rodzin wsparcie z budżetu państwa, które umożliwi im obniżenie kosztu najmu mieszkania na rynku komercyjnym. Warunki i wymogi otrzymania wsparcia reguluje uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2018 roku ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W trakcie naboru nasi najemcy deklarowali, ile osób będzie zamieszkiwało dany lokal. Na tej podstawie oceniamy, że dopłaty do czynszu wyniosą – w zależności od metrażu mieszkań i liczby zajmujących je osób – od 164,3 zł do nawet 657,18 zł. Przy założeniu, że wszyscy najemcy spełniliby warunek dochodowy programu Mieszkanie na Start, średnia dopłata wyniosłaby ok. 392 zł.

Dopłata może być udzielona, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowych 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2019 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 4918 zł brutto. Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 8852 zł (180% od 4918 zł).

JAKI DOCHÓD?

Limit dochodów* dla gospodarstw domowych:

1-osobowego100%4918 zł
2-osobowego140%6885 zł
3-osobowego180%8852 zł
4-osobowego220%10820 zł
5-osobowego260%12787 zł
6-osobowego300%14754 zł

* Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

JAKA DOPŁATA DO CZYNSZU?

Maksymalna dopłata do czynszu dla gospodarstw domowych:

1-osobowego164,3 zł
2-osobowego287,5 zł
3-osobowego410,7 zł
4-osobowego534 zł
5-osobowego657,2 zł
6-osobowego780,4 zł

O dopłatę do czynszu może ubiegać się zarówno najemca, który zdecydował się na długoterminowy najem lokalu, jak i ten, który podpisał umowę najmu z dojściem do własności.

Więcej na temat dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to nie to samo co dopłata czynszowa. Najemca może pobierać oba te świadczenia, oczywiście o ile się do nich kwalifikuje. Dodatek mieszkaniowy może obniżyć koszty utrzymania lokalu nawet o kilkaset złotych.

Więcej na temat dodatku mieszkaniowego

Najczęściej zadawane pytania

Czym się różni umowa najmu od umowy najmu z dojściem do własności?

RozwińZwiń

Obie umowy są zawierane na czas określony. W zakresie inwestycji w Gdyni, przy ul. Puszczyka umowę najmu instytucjonalnego można zawrzeć na okres 2-5 lat, a umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – na 30 lat. Czytaj więcej

Załóżmy, że zgodzę się na 5-letnią umowę najmu instytucjonalnego. A co potem?

RozwińZwiń

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów umowy najmu instytucjonalnego są zawierane na czas oznaczony i nie można tego zmienić. Po tym okresie masz pierwszeństwo w podpisaniu nowej umowy, przedłużającej najem. Co do podwyżek, to zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów w okresie obowiązywania umowy będziemy waloryzowali czynsz jedynie o wskaźnik inflacji. Czytaj więcej

Co to jest weryfikacja czynszowa?

RozwińZwiń

W celu określenia dochodu rodziny zostanie obliczona tzw. zdolność czynszowa gospodarstwa domowego obliczana na podstawie dochodów każdego z jego członków. Zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o danym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpłyną świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+). Czytaj więcej

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:
MP INWESTYCJE 3 Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
mplus.gdynia@bgkn.pl

Kierownik projektu:
Jerzy Sobański
+48 501 187 241
jerzy.sobanski@npfr.pl

Administrator:
Sebastian Jankowski
+48 533 357 778
+48 622 26 02
sebastian.jankowski@veidik.pl

Strony internetowe:
o programie Mieszkanie Plus - mplus.pl
o rynku najmu - infonajem.pl

Formularz kontaktowy

W związku z zapytaniem dot. programu Mieszkanie Plus w Gdyni przy ul. Puszczyka administratorem Państwa danych osobowych jest MP Inwestycje 3 Sp. z o. o. Prosimy o wskazanie kanału komunikacji, celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus:

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.